Byl to takový mistr, že protivníci oslepli oslněni čirým mazáctvím.