Lhostejno, kolika sokům čelil. Nikdo z nich se mu srdnatostí nevyrovnal!